середа, 3 березня 2021 р.

Ігри з м’ячем: вплив на здоров’я та розвиток дитини

Для дитини м’яч - незамінний атрибут повноцінного дитинства. На перший погляд прості та невигадли­ві, ігри з м’ячем мають важливе зна­чення для фізичного та інтелек­туального розвитку дитини, як-от:
  • тренують її спритність, коор­динацію рухів, швидкість ре­акції, окомір;
  • розвивають самоконтроль;
  • сприяють формуванню впев­неності у своїх силах.
    Ігри з м’ячем сприятливо по­значаються на здоров’ї дитини: поліпшується її постава, зір, робота легенів і серця.
    М’яч є одним з найважливі­ших знакових предметів для ди­тини. Він сприяє соціалізації дошкільника, оскільки допомагає розвивати навички спілкування і знаходити нових друзів. Адже щоб запросити когось до спільної гри, потрібно з ним домови­тися!
    Рухливі, дидактичні та інші ігри з м’ячем приносять дітям величезне задоволення, а отже позитивно впливають на їхній емоційний роз­виток.
Організовуємо ігри з м’ячем
    Із м’ячем та іграми, з ним дитину можна ознайомлювати вже з перших місяців життя — і ці ігри неодмінно стануть улюбленими на дов­гі роки. Малюкам доцільно пропонувати м’ячик такого розміру, аби його зручно було утримува­ти в руці. Маленький м’ячик можна прокочува­ти у ворітця, котити по жолобу. А скільки емо­цій у малюка викликає кинутий на підлогу м’яч, який високо підскакує.
    Під час організації та проведення ігор з м’ячем для дітей дошкільного віку дотримуйте­ся таких порад:
  • Продемонструйте дитині кілька найпоширеніших вправ із м’ячем, наприклад, кидання вгору та ловіння, катання, відби­вання від підлоги чи стіни. Навчіть цих вправ дошкільника.
  • Спробуйте зацікавити до­шкільника тією чи тією вправою чи грою, аби він залюбки долучився до запропонованої вами діяльності.
  • Урізноманітнюйте звичні ігри з м’ячем, використовуючи для цього все, що опиниться під рукою, як-от стільці, довгі шнурки тощо.
  • Систематично повто­рюйте знайомі дитині ігри та впра­ви та показуйте нові, аби її інтерес не згасав.
  • Добирайте ігри та вправи з урахуванням віку дитини та її фізичних можливостей.
Обираємо м’яч
    М’яч — зручна й динамічна іграшка. Най­ліпше придбати кілька м’ячиків різного діаме­тру, виготовлених із різних матеріалів — гуми, тканини, вовни, пластику, а також м’ячики різ­ного призначення — для тенісу, волейболу тощо. М’ячі можуть бути надувні або набивні. Обира­ючи м’яч для дитини, переконайтеся, що він не занадто важкий для неї. Також віддавайте пере­вагу яскравим, веселковим забарвленням м’ячів.
    Звісно, не слід забувати і про безпеку до­шкільників: діти не мають користуватися м’я­чами із облізлим покриттям!
    Пам’ятайте: протягом усього дошкільного дитинства ігри з м’ячем ускладнюються і «рос­туть» разом з дитиною. Тож орієнтуйтеся на її смаки й уподобання та дайте волю фантазії — і цікаве та корисне дозвілля дитини з м’ячем га­рантоване!

Немає коментарів:

Дописати коментар